promieniowanie człowieka

promieniowanie słoneczne ma szerokie spektrum, długości fali od 0,000 do 0,01 mm i niesie w sobie zróżnicowaną ilość energii. tylko część tego promieniowania 0,35-0,75 µm to zakres światła widzialnego.

kiedy ludzie niosą coś ciężkiego, np. wypełnione po brzegi torby z zakupami, ich myśli zwracają się ku poważniejszym kwestiom.

෴ faye winter z makeupem na orkę siedzi w wannie na piccadilly pircus podczas protestu peta przeciwko morskim parkom rozrywki w londynie. peta wzywa brytyjczyków do rezygnacji z wizyt w parkach morskich, w których w nieludzkiej ciasnocie żyją orki i delfiny.

nienormalna reakcja na nienormalną sytuację jest normalnym zachowaniem.

tymczasem pismo święte naucza nas zupełnie inaczéj. mówi nam ono, że nietylko apostołowie w ogólności byli żonaci, — ale że i piotr ś-ty żył w stanie małżeńskim: — ten piotr, którego jezus chrystus, wedle nauki kościoła, ustanowił swoim namiestnikiem na ziemi, głową apostołów, naczelnikiem swego kościoła, papieżem. mateusz ś-ty w ewangielii swojéj (roz. 8 w. 14) powiada, że jezus chrystus uzdrowił cudownie świekrę (matkę żony) piotra, a paweł apostoł w liście do koryntczyków (1 kor. roz. 9 w. 5) pisze, że piotr i inni apostołowie w czasie swych missyonarskich podróży mieli ze sobą swe żony, i dodaje paweł ś-ty, że i on i barnabasz mieli również prawo czynić toż samo, to jest — mieli prawo zawierać związki małżeńskie, i żony swoje brać ze sobą podczas swych apostolskich podróży. z tego najwyraźniej przekonać się możemy, że jezus chrystus nie ustanowił celibatu.

biolodzy wykazali, że ślepą rybę jaskiniową phreatichthys andruzzii można nauczyć rozpoznawania większego zbioru patyków. przeprowadziwszy serię 4 eksperymentów, christian tagliapietra i inni jako pierwsi wykazali istnienie niewzrokowych zdolności numerycznych u ryb.

kora wzrokowa wykorzystuje również dane pochodzące z uszu. dźwięki tworzą wyobrażenia wzrokowe, mentalne obrazy i automatyczne projekcje, dlatego, jeśli np. jesteś na ulicy i słyszysz odgłos zbliżającego się motocykla, oczekujesz, że zza rogu wyłoni się właśnie motor. gdyby się okazało, że to koń, byłbyś bardzo zaskoczony – podkreśla prof. lars muckli z uniwersytetu w glasgow.

a co ze snem? tutaj zdania są podzielone. niektórzy naukowcy sądzą, że jerzyki usypiają w locie na kilka sekund albo wykorzystują w tym czasie tylko połowę mózgu, podczas gdy druga połowa odpoczywa. jednak niektórzy badacze sądzą, że jerzyki mogą w ogóle nie spać.

specjalista z kraju kwitnącej wiśni stwierdził, że ginosom jest wzwodny. u 3 gatunków częściowo pokrywają go kolce, a u 4. występują drobne włoski. samce są wyposażone w waginopodobną komorę z kieszeniami w ścianach (jak można się domyślić, to w nie wpasowują się kolce). gdy kiedyś yoshizawa spróbował rozdzielić kopulującą parę, rozerwał samca, a samica nadal pozostała zakotwiczona w jego pochwie. ginosom nie umożliwia wytrysku, działa jak odkurzacz zasysający plemniki samca. kopulacja może trwać nawet 70 godzin.

roccamonfina to wygasły stratowulkan o średnicy około 10 kilometrów znajdujący się na północnym wybrzeżu kampanii. jest nieczynny od ponad 50 000 lat.

z duńskiego journal of archeology dowiadujemy się, że mieszkańcy krajów nordyckich produkowali własny alkohol na długo przed narodzeniem chrystusa.

trąbonosy są rybami nocnymi, co oznacza, że podczas polowania nie mogą polegać na oczach. u nasady ogona znajdują się jednak narządy elektryczne, zdolne do wytwarzania napięcia rzędu 10 woltów o częstotliwości 80-90 hz. na skórze, zwłaszcza na wydłużonym otworze gębowym w kształcie trąby, występują zaś liczne elektroreceptory. za pomocą tego wyposażenia g. petersii potrafią oceniać odległość, odróżniać obiekty ożywione i nieożywione, a także formy i materiały. w ciągu ułamka sekundy są też w stanie stwierdzić, czy w żwirze albo w piasku na dnie ukrywa się ich ulubiony pokarm – larwy komarów. 

multifraktale są bardziej zaawansowanymi konstrukcjami matematycznymi: to fraktale fraktali. powstają z fraktali splecionych ze sobą w odpowiedni sposób i w odpowiednich proporcjach. multifraktal nie jest zwykłą sumą fraktali i nie można go rozłożyć z powrotem na fraktale składowe, ponieważ już sam sposób splotu ma charakter fraktalny. powoduje to, że aby zobaczyć strukturę podobną do pierwotnej, różne fragmenty multifraktala trzeba powiększać z różną szybkością.

nie miał pracy, często głodował (na bankietach mawiał, że wódki pić nie będzie, ale chętnie będzie zakąszał), ale nie pisał powieści o traktorach zdobywających wiosnę ani wierszy o majorach ub stojących na straży rewolucji. literaci, którzy pisali wiersze o ub, malarze, którzy tworzyli na zamówienie propagandowe obrazy, zaprzeczali jednak, że tyrmand był dla nich wyrzutem sumienia.

majaśarira to zjawa mająca formę naszego ciała, a będąca projekcją naszego umysłu, jego podświadomych skłonności.

paliła się pełna dymu trzypiętrowa kamienica. z drugiego piętra ktoś wyrzucał poduszki i materace. po chwili z tego dymem buchającego okna wypada, chyba wyrzucony, mały, może 6-letni chłopiec. wstaje, próbuje odejść od płonącego domu. kuleje; widocznie przy upadku skręcił sobie nogę. jeden z żołnierzy (chyba był to szaulis) podbiega do chłopca z wymierzonym w niego karabinem. mały zatrzymuje się i podnosi ręce do góry. żołdak podchodzi do chłopca i dotyka go lufą. z okna krzyk kobiety: nie, nie, nicht, nicht!. a żołdak spogląda w górę na kobietę i patrząc na nią strzela w chłopca.

kiedy się dowiedziałem, że new york times zamieścił w końcu informację o zagładzie żydów na 16 stronie, podczas gdy na pierwszej była informacja o tym, że jakiś polityk oddał swoje trampki do składu gumy, to się wściekłem. fakt, że jestem żydem, że czuję się żydem, pewnie jeszcze tę wściekłość spotęgował. choć ja tej wściekłości nie okazuję, staram się nawet zrozumieć tę drugą stronę. szef nyt też był żydem.

za około 4 miliardy lat dojdzie do zderzenia drogi mlecznej i andromedy. naukowcy z durham university poinformowali właśnie, że wcześniej dojdzie do innego zderzenia, uderzy w nas wielki obłok magellana.

jak mówią badacze, niezwykle trudno jest zabić dorosłą skolopendrę. żmija najprawdopodobniej połknęła ją w całości, po czym ta wyżarła jej wnętrzności. wij próbował wydostać się na zewnątrz, przebijając skórę węża. jednak mimo walki nie udało mu się wydostać.

małe burze elektryczne, wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania naszego mózgu mogą powodować obsesje na punkcie religijnym i moralnym. mogą również leżeć u podłoża przeżyć mistycznych, tym samym dając początek pojawiającym się w historii ludzkości postaciom mistyków, szamanów lub innych wybrańców utrzymujących kontakt ze światem ponadnaturalnym.

jaki jest szczyt małżeńskiej intrygi? zdradzić męża, a potem kazać biedakowi nieświadomie wychowywać nie swoje dzieci, a w dodatku z tym dodatkowym partnerem spłodzić samych synów. tak postępuje ponad 90 proc. monogamicznych ptaków.

śnił mi się stalin na inspekcji w kinie. był miły, antystalinowski. odprowadzałem go przez krzaki chyba na kreml. bał się tych swoich.

musisz zrozumieć misję snajperską, że od minuty, gdy zaczyna się, do minuty, kiedy się kończy, wszystko, co robisz, służy zabiciu innego człowieka.