palec

na początku było słowo nigdy nie stanie się ciałem