palec

sen który raz na mrowie pustych kroków nagle się spełnia ja