palec

świat się ze światła rozplata i zmierza w kierunku nieobranym