melduję 1845

filas jezu

Melduję, że na interwencję p. obw. IV dzielnicy Z.O.O Nirenberga 19 II 42 udałem się na ulicę Krochmalną 18 m. 20, gdzie zastałem leżącą na barłogu 30-letnią Urman Rywkę, która oświadczyła w obecności świadków: sekretarza Kom. Domowego, p. Zajdman Niuty i p. Murawy Jankla, l. 30 przewod. Kom. Domow. , że dopuściła się ludożerstwa na swoim własnym 12-letnim synu Berku Urmanie, zmarłym poprzedniego dnia, przez wycięcie kawałka pośladka.
podp. D. Szwizgold grup. 1845