człowiek nic

człowiek wchodzi w skład niezliczonych

racji

przeciw nim

ma warownię

ja w 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 sekundach

rozproszonych do po nic