potem

potem rozmawialiśmy o sztuce
sztuka polega na niezasłanianiu niewidzialnego