słowo przebiera

słowo jest miejscem

w które czas się przebiera