[ ]

żadnego teraz żadnego nigdy żadnego środka nic na zewnątrz