potem

potem rozmawialiśmy o kłakach na marynarce
kłaki na marynarce dowodzą istnienia innych nieujarzmionych światów