potem

potem rozmawialiśmy o życiu
dla życia to, że robimy kupę, jest ważniejsze niż to, że rodzimy dzieci