kształtu

2
5
7
minęliśmy zdarzenia
7,1
7,2
zamknij, światło nie ma kształtu