jeżeli rzeki

jeżeli chodzi o mordestwo w czeskiej wiosce –
to tylko zwykłe nieporozumienie

było tak

1. przed laty

z czeskiej wioski ucieka człowiek żeby zrobić majątek

2. po latach

po 25 latach już bogaty
z żoną i dzieckiem powraca na ojczyzny łono

jego matka z siostrą prowadzą w wiosce biznes turystyczny

żeby im sprawić niespodziankę
czech zostawia dziecko i żonę w innej gospodzie
a sam udaje się do matki
która go nie poznaje

dla żartu wpada na pomysł wynajęcia pokoju
pokazuje swoje pieniądze

3. fernalna noc

w nocy matka i siostra częstują go siekierą

4. głupie rano

rano przychodzi żona
i nie wiedząc o niczym
wyjaśnia kim był podróżny

zaskoczona matka wiesza się
a siostra dla niepoznaki rzuca do rzeki