czaski

spojrzenie nie szczeka, wyrywa + fałdki, rzędy + zamieńmy się pokrzywami