| ///

sztuka polega na niezasłanianiu niewidzialnego