o popatrz

bomby migranci i działacze na rzecz praw bomb demonstrują przeciwko rzekomemu lepszemu traktowaniu ukraińskich bomb w paryżu