idealny w samborze

idealny scenariusz, o którym często marzyłem, powinien mieć jakiś nieszkodliwy, banalny punkt wyjścia. na przykład: żebrak przechodzi przez ulicę. widzi rękę wychyloną z okna luksusowego samochodu i wyrzucającą niedopalone hawańskie cygaro na ziemię. żebrak zatrzymuje się raptownie, żeby je podnieść. inny samochód potrąca go i zabija

autor idzie ulicą smoczą. jest świadkiem przerażającej sceny. niemiecki żandarm oraz dwóch żydowskich aresztantów idą ulicą. w pewnym momencie jeden z żydów rzuca się do ucieczki. niemiec oddaje strzał w kierunku tego, który pozostał, zabijając go na miejscu. dopiero później wyrusza w pościg za uciekinierem

oderwać się – w odniesieniu do określenia odłączenia się jakiegoś elementu od całości

oderwać się – w odniesieniu do rozpadnięcia się czegoś na części

oderwać się – w odniesieniu do czegoś co odpadło

oderwać się – w kontekście czegoś urwanego od jakiejś całości

oderwać się – w kontekście odcięcia się od czegoś

oderwać się – odnośnie odpadnięcia czegoś w skutek wykruszenia

oderwać się – w odniesieniu do oderwania się czegoś

oderwać się – odnośnie do czegoś, co oderwało się i spadło z góry na dół

oderwać się – w odniesieniu do urwania się czegoś w skutek szarpnięcia

oderwać się – w kontekście odpryśnięcia zaschniętej farby, tynku

oderwać się – w kontekście czegoś, co odpadło ze ściany, skały

oderwać się – w kontekście odłupania się cześci czegoś od całości

oderwać się – w odniesieniu do rozpięcia się ubrania lub pakunku

oderwać się – w odniesieniu do urwanego elementu czegoś

oderwać się – w odniesieniu do odpryśnięcia czegoś przyklejonego

oderwać się – odnośnie stracenia z kimś lub czymś bezpośredniej styczności

nie jest tak, iż doświadczenie istnieje, ponieważ istnieje jednostka, ale jednostka istnieje, ponieważ istnieje doświadczenie

kontekst to tło konwersacyjne, na które składają się milczące założenia, intencje, przypuszczenia, oczekiwania

tam gdzie człowiek zachodu dostrzega tylko bezsensowną pustkę, japończyk widzi ma – przestrzeń pełną niczego, będącą źródłem twórczej mocy

język jest labiryntem ścieżek. przybywasz z jednej strony i orientujesz się w sytuacji; przybywasz do tego samego miejsca z drugiej, i już się nie orientujesz

powinniśmy przede wszystkim odznaczać się cierpliwością, ci, co prawdziwie wierzą, nie śpieszą się nigdy

wiesz, przyszedł mesjasz. jest już w samborze