o

ludwik wittgenstein reflektorem goplany omiata brzeg wisły