ascz wszystkiego

ascz to jest czas tylko dla niego
podarty z ręką na sercu do rany
przyłóż nic do wszystkiego