2

życie włosa składa się z trzech następujących po sobie cyklicznie faz:

1. anagenu – w tym czasie włos rośnie (ok. 90 proc. włosów na głowie znajduje się w tej fazie)

2. katagenu – w tej fazie włos przestaje rosnąć, „odpoczywa”

3. telogenu – włos obumiera i wypada, dzieje się tak wskutek wypychania włosa starego przez nowy (w ciągu doby człowiek traci około 100 włosów); cały cykl rozpoczyna się na nowo:

prof. nadzw. dr hab. krzysztof schmidt, instytut biologii ssaków pan,
prof. nadzw. dr hab. rafał kowalczyk, instytut biologii ssaków pan,
prof. dr hab. henryk okarma, instytut ochrony przyrody pan,
dr tomasz podgórski, czech university of life sciences i instytut biologii ssaków pan,
prof. nadzw. dr hab. przemysław chylarecki, muzeum i instytut zoolgii pan,

sygnatariusze indywidualni:

1. dr marek wajdzik, uniwersytet rolniczy w krakowie, wydział leśny,
2. prof. dr hab. tomasz wesołowski, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
3. prof. dr hab. jerzy szwagrzyk, uniwersytet rolniczy w krakowie, wydział leśny,
4. dr robert mysłajek, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
5. dr zofia prokop, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
6. dr hab. joanna rutkowska, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
7. dr adrian zwolicki, uniwersytet gdański, wydział biologii,
8. mgr alicja pawelec, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
9. dr justyna kierat, nauka dla przyrody,
10. dr joanna kajzer-bonk, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
11. prof. dr hab. jan marcin węsławski, instytut oceanologii pan, zakład ekologii iopan,
12. prof. dr hab. piotr skubała, uniwersytet śląski w katowicach, wydział biologii i ochrony środowiska,
13. dr marcin kadej, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
14. dr hab. adam stebel, wydział farmaceutyczny z oddziałem medycyny laboratoryjnej, śląski uniwersytet medyczny w katowicach,
15. dr anna maria kubiszyn, instytut oceanologii pan, zakład ekologii morza,
16. prof. dr hab. dariusz tarnawski, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
17. prof. nadzw. dr hab. krzysztof kujawa, instytut środowiska rolniczego i leśnego pan, instytut środowiska rolniczego i leśnego pan,
18. dr hab. paulina kramarz, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
19. dr hab. paweł koperski, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
20. dr piotr bentkowski, institut pierre louis d’epidémiologie et de santé publique, paryż, francja, equipe 1 : surveillance et modélisation des maladies transmissibles,
21. prof. dr hab. joanna pijanowska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
22. mgr katarzyna kociniewska, uniwersytet technologiczno-przyrodniczy im. jana i jędrzeja śniadeckich w bydgoszczy, wydział rolnictwa i biotechnologii,
23. mgr zuzanna pestka, uniwersytet gdański, wydział biologii,
24. mgr michał gorczak, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
25. dr anna muszewska, instytut biochemii i biofizyki pan,
26. dr hab. łukasz niesiołowski-spano, uniwersytet warszawski, wydział historyczny,
27. dr mateusz płóciennik, uniwersytet łódzki, wydział biologii i ochrony środowiska,
28. dr krzysztof drabikowski, instytut biochemii i biofizyki pan, zakład biofizyki,
29. dr hab. ewa szołajska, instytut biochemii i biofizyki pan, pracownia hodowli komórkowych/zakład biosyntezy białka,
30. dr maria oleszczuk, instytut środowiska rolniczego i leśnego pan, zakład ekologii krajobrazu,
31. mgr igor siedlecki, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
32. prof. dr hab. hanna kmita, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
33. prof. nadzw. dr hab. lech łobocki, politechnika warszawska, wydział instalacji budowlanych, hydrotechniki i inżynierii środowiska,
34. prof. dr hab. małgorzata latałowa, uniwersytet gdański, wydział biologii,
35. mgr małgorzata zielińska, instytut biochemii i biofizyki pan,
36. dr marta wiśniewska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
37. prof. dr hab. ewa bartnik, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
38. prof. nadzw. dr hab. małgorzata grodzińska-jurczak, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
39. prof. dr hab. wojciech bal, instytut biochemii i biofizyki pan, zakład biofizyki,
40. dr anna kujawa, instytut środowiska rolniczego i leśnego pan, instytut środowiska rolniczego i leśnego pan,
41. prof. dr hab. grażyna dobrowolska, instytut biochemii i biofizyki pan, zakład biochemii roślin,
42. prof. dr hab. paweł golik, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
43. dr hab. anna orczewska , uniwersytet śląski w katowicach, biologii i ochrony środowiska,
44. dr robert gromadka, instytut biochemii i biofizyki pan, pracownia sekwencjonowania dna i syntezy oligonukleotydów,
45. dr piotr dąbrowski, akademia wychowania fizycznego im. bronisława czecha w krakowie, wydział turystyki i rekreacji,
46. dr jerzy parusel, centrum dziedzictwa przyrody górnego śląska, katowice, centrum dziedzictwa przyrody górnego śląska, katowice,
47. mgr kajetan deja, instytut oceanologii pan, zakład ekologii, instytut oceanologii pan,
48. prof. dr hab. marek konarzewski, uniwersytet w białymstoku, wydział biologiczno-chemiczny,
49. prof. dr hab. jan m. wójcik, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk, białowieża,
50. prof. nadzw. dr hab. wiktor kotowski, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
51. dr tamara aleksandrzak-piekarczyk, instytut biochemii i biofizyki pan, zakład biochemii drobnoustrojów,
52. prof. nadzw. dr hab. tomasz mazgajski, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
53. dr gerard kanarek, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie, stacja ornitologiczna,
54. prof. dr hab. andrzej elżanowski, uniwersytet warszawski, wdział artes liberales,
55. mgr jakub bubnicki, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk, zakład ekologii populacji,
56. dr jakub skorupski, uniwersytet szczeciński, wydział biologii,
57. dr tomasz wyszomirski, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
58. prof. dr hab. agnieszka sirko, instytut biochemii i biofizyki pan,
59. dr hab. łukasz michalczyk, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
60. prof. dr hab. przemysław czapliński, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział filologii polskiej i klasycznej,
61. prof. dr hab. jörn theuerkauf, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie, pracownia ekologii behawioralnej, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
62. dr marta maziarz, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie, pracownia badań ornitologicznych,
63. mgr agnieszka rudak, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
64. dr ewa zgrabczyńska, ogród zoologiczny w poznaniu, urząd miasta poznania,
65. prof. nadzw. dr hab. jan wawrzyniak, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział neofilologii,
66. dr marta głuchowska, instytut oceanologii pan,
67. dr kamil bartoń, instytut ochrony przyrody pan,
68. prof. dr hab. wiesław babik, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
69. dr monika pasikowska-piwko, instytut biochemii i biofizyki pan,
70. prof. dr hab. andrzej ejchart, instytut biochemii i biofizyki pan,
71. prof. dr hab. jan cz. dobrowolski, narodowy instytut leków,
72. dr hab. karol zub, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
73. prof. nadzw. dr hab. michał s. wojciechowski, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
74. dr hab. edyta brzoska-wojtowicz, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
75. mgr ewa tarnowska, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
76. dr hab. daniel młocicki, warszawski uniwersytet medyczny,
77. dr anna rutkowska-brdulak, swps uniwersytet humanistycznospołeczny, wydział prawa,
78. prof. nadzw. dr hab. jakub brdulak, szkoła główna handlowa w warszawie, kolegium finansów i zarządzania,
79. dr dominik marchowski, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
80. prof. dr hab. werner ulrich, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu,
81. dr hab. anna czarnecka, instytut medycyny doświadczalnej i klinicznej pan,
82. prof. dr hab. jarosław stolarski, instytut paleobiologii im. romana kozłowskiego pan,
83. dr wioleta wasilewska-dębowska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
84. mgr barbara bujalska, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
85. dr maria zachwatowicz, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
86. mgr joanna kujawska, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
87. dr michał małecki, uniwersytet warszawski, biologia,
88. mgr zenon rohde, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
89. dr andrzej grzywacz, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
90. dr hab. magdalena niedziałkowska, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
91. prof. dr hab. emilia brzosko, uniwersytet w białymstoku,
92. dr hab. aleksandra burkowska-but, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
93. prof. dr hab. jan r.e. taylor, uniwersytet w białymstoku, wydział biologiczno-chemiczny, instytut biologii,
94. prof. dr hab. wojciech pisula, instytut psychologii pan, pracownia psychologii porównawczej i ewolucyjnej,
95. dr joanna czarnecka, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
96. dr hab. ewa durska, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
97. dr aleksandra jabłońska, uniwersytet łódzki,
98. dr małgorzata pawlikowska, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wbioś,
99. dr marta ronowicz, instytut oceanologii pan,
100. dr stanisław pagacz, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
101. prof. dr hab. jarosław buszko, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
102. prof. nadzw. dr hab. piotr skórka, instytut ochrony przyrody pan,
103. dr hab. marta kołodziej-sobocińska, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
104. dr emilia trudnowska, instytut oceanologii pan,
105. dr agnieszka kalwasińska, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
106. dr łukasz ołdakowski, uniwersytet w białymstoku, wydział biologiczno-chemiczny, instytut biologii,
107. dr agata lipko, instytut biochemii i biofizyki pan,
108. dr sławomir kwaśniewski, instytut oceanologii pan,
109. mgr renata bryk, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
110. dr anna kozakiewicz, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział chemii,
111. prof. dr hab. katarzyna turnau, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
112. prof. nadzw. dr hab. zbigniew borowski, instytut badawczy leśnictwa, zakład ekologii lasu,
113. dr agnieszka pawełek, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
114. dr izabela kern-zdanowicz, instytut biochemii i biofizyki pan,
115. dr hab. marcin zych, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
116. dr jan boratyński, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
117. dr krzysztof niedziałkowski, instytut filozofii i socjologii pan, instytut biologii ssaków pan,
118. prof. dr hab. jacek radwan, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
119. dr areta czerwinska, uniwersytet warszawski, wydzial biologii,
120. dr adam hermaniuk, uniwersytet w białymstoku, wydzial biologiczno-chemiczny,
121. dr joanna plenzler, instytut biochemii i biofizyki pan,
122. prof. nadzw. dr hab. marta szulkin, uniwersytet warszawski, centrum nowych technologii, uniwersytet warszawski,
123. dr karolina petrović, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
124. prof. dr hab. maciej luniak, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
125. prof. dr hab. adam jaroszyński, uniwersytet warszawski, wydział zarządzania,
126. dr katarzyna kisiel, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
127. dr joanna tusznio, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
128. prof. dr hab. paweł koteja, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
129. mgr eliza kondzior, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
130. dr hab. iwona jasser, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
131. dr hab. magdalena kowalewska, centrum onkologii-instytut,
132. mgr michał dziembowski, instytut biochemii i biofizyki pan,
133. mgr michał korniluk, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
134. prof. dr hab. magdalena błażewicz , uniwersytet łódzki, wydzieł biologii i ochrony środowiska,
135. mgr klaudia dębiec, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
136. prof. dr hab. dorota dobrowolska, instytut badawczy leśnictwa,
137. mgr marzena laskowska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
138. mgr monika stępień, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
139. dr małgorzata waksmundzka, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
140. prof. nadzw. dr hab. roman żurek, instytut ochrony przyrody pan,
141. dr hab. andrzej gębczyński, uniwersytet w białymstoku, wydział biologiczno – chemiczny,
142. dr dorota kidawa, uniwersytet gdański, wydział biologii,
143. dr anna fabisiewicz, centrum onkologii – instytut im marii skłodowskiej-curie,
144. dr tomasz brzeziński, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
145. dr patryk czortek, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
146. mgr arkadiusz sikora, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
147. dr olga smoleńska, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział nauk o ziemi,
148. dr agnieszka ludwiczak, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
149. dr hab. marcin zalewski, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
150. prof. nadzw. dr hab. piotr kittel, uniwersytet łódzki, wydział nauk geograficznych,
151. prof. dr hab. michał dadlez, instytut biochemii i biofizyki pan,
152. dr hab. dariusz pogocki, uniwersytet rzeszowski, wydział biotechnologii,
153. dr grażyna olszowska, instytut badawczy leśnictwa,
154. dr hab. marek wiśniewski, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział chemii,
155. mgr paulina bolibok, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział chemii,
156. dr wioletta wawer, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
157. dr marcin sulwiński, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
158. prof. dr hab. dariusz iwan, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie, muzeum zoologiczne,
159. prof. nadzw. dr hab. elwira szuma, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
160. dr hab. robert lenartowski, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
161. dr hab. magdalena witek, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
162. dr michał żmihorski, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
163. prof. dr hab. katarzyna jagusztyn-krynicka , uniwersytet warszawski,
164. prof. dr hab. anna medwecka-kornaś, instytut botaniki im. władysława szafera pan,
165. dr barbara bacler-żbikowska, śląski uniwersytet medyczny w katowicach, wydział farmaceutyczny z oddziałem medycyny laboratoryjnej,
166. prof. dr hab. michał kozakiewicz, uniwersytet warszawski,
167. dr lucyna pilacka, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
168. dr julia witczuk, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
169. dr bohdan paterczyk, uniwersytet warszawski, wydział biologii uw
170. dr magdalena kulma, instytut biochemii i biofizyki pan,
171. dr aleksandra walczyńska, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
172. dr hab. dominika włoch-salamon, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii (instytut nauk o środowisku),
173. dr krzysztof karpiesiuk, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie,
174. dr iwona kostrzewska-szlakowska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
175. dr hab. monika adamczyk-popławska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
176. prof. dr hab. jacek siciński, uniwersytet łódzki,
177. mgr marzena majgier, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
178. dr marta zakrzewska, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
179. dr hab. maria niklińska, uniwersytet jagielloński w krakowie,
180. mgr katarzyna dudek, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii, instytut nauk o środowisku,
181. dr agata plesnar-bielak, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
182. prof. dr hab. joanna gliwicz, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
183. st. tech. analityki medycznej iwona rosa, instytut biochemii i biofizyki pan,
184. prof. dr hab. tomasz osiejuk, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
185. mgr dariusz maluchnik, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
186. prof. nadzw. dr hab. ireneusz ruczyński, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
187. dr hab. renata świergosz-kowalewska, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
188. dr anna maria łabęcka, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
189. dr ewa jabłońska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
190. mgr weronika antoł, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
191. prof. dr hab. january weiner, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
192. dr lech buchholz, polskie towarzystwo entomologiczne,
193. dr michał piotr pręgowski, politechnika warszawska, wydział administracji i nauk społecznych,
194. mgr małgorzata dylewska, instytut biochemii i biofizyki pan,
195. dr hab. wojciech fiałkowski, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
196. prof. nadzw. dr hab. lechosław kuczyński, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
197. dr hab. paweł grzmil, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
198. dr joanna sudyka, uniwersytet warszawski,
199. dr szymon drobniak, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
200. prof. nadzw. dr hab. dries kuijper, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
201. mgr marta słomińska, instytut oceanologii pan,
202. mgr dorota lutyk, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
203. dr hab. jarosław tyburski, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu,
204. dr hab. marcin czarnołęski, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
205. mgr aleksandra sobolewska, instytut biochemii i biofizyki pan,
206. dr hab. katarzyna szczepańska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
207. prof. nadzw. dr hab. anna skoracka, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
208. mgr magda bakun, instytut biochemii i biofizyki pan,
209. prof. nadzw. dr hab. rafał zwolak, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
210. dr hab. nuria selva fernandez, instytut ochrony przyrody pan,
211. mgr agata malinowska, instytut biochemii i biofizyki pan,
212. dr maria j. gołąb, instytut ochrony przyrody pan,
213. dr hab. agnieszka pajdak-stós, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
214. dr michał falkowski, mazowiecko-świętokrzyskie towarzystwo ornitologiczne,
215. dr joanna wyszkowska, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu,
216. dr piotr ślipiński, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
217. dr hab. marta wrzosek, uniwersytet warszawski, wydział biologii
218. mgr joanna lilpop, uniwersytet warszawski, wydział biologii
219. dr hab. tomasz pietrzykowski, uniwersytet śląski w katowicach, wydział prawa i administracji
220. dr hab. maria sterzyńska, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
221. dr justyna mcintyre, instytut biochemii i biofizyki pan,
222. mgr mariusz boćkowski, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii
223. dr karolina doan, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
224. mgr marta grosiak, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii i nauk o ziemi
225. mgr natalia mucha, uniwersytet kardynała stefana wyszyńskiego w warszawie
226. prof. dr hab. prof. dr hab. wiesław kozak, profesor zwyczajny, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu,
227. dr maciej szewczyk, uniwersytet warszawski, wydział biologii
228. dr magdalena czarnecka, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska
229. prof. dr hab. kazimierz rykowski, instytut badawczy leśnictwa, zakład ekologii lasu
230. prof. nadzw. dr hab. marta koblowska, uniwersytet warszawski, wydział biologii
231. dr lech karpiński, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
232. prof. dr hab. antonina ostrowska, instytut filozofii i socjologii pan,
233. prof. nadzw. dr hab. jan urban, instytut ochrony przyrody pan,
234. dr agnieszka olszańska, instytut ochrony przyrody pan,
235. prof. nadzw. dr hab. justyna rogalska, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska
236. dr hab. antoni amirowicz, instytut ochrony przyrody pan,
237. dr hanna hajdukiewicz, instytut ochrony przyrody pan,
238. dr jakub szymkowiak, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii, instytut biologii środowiska, pracownia ekologii populacyjnej
239. dr rafał martyka, instytut ochrony przyrody pan,
240. prof. nadzw. dr hab. aleksandra biedrzycka, instytut ochrony przyrody pan,
241. mgr krzysztof gagla, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
242. dr dariusz kamiński, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska
243. mgr anna lipińska, instytut ochrony przyrody pan,
244. dr hab. piotr nowicki, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii
245. mgr stanisław śnieżko, instytut ochrony przyrody pan,
246. dr hab. tadeusz fleituch, instytut ochrony przyrody pan,
247. dr hab. wojciech kozera, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, wydział bioinżynierii zwierząt,
248. mgr aleksandra burdziej, uniwersytet warszawski, wydzial biologii,
249. dr hab. ewa szarek-gwiazda, instytut ochrony przyrody pan,
250. prof. dr hab. stanisław l. kazubski, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
251. prof. dr hab. jacek m. szymura, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
252. prof. nadzw. dr hab. michał słowiński, instytut geografii i przestrzennego zagospodarowania im. stanisława leszczyckiego pan,
253. dr paulina szafrańska, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
254. dr wojciech solarz, instytut ochrony przyrody pan,
255. prof. dr hab. mariusz lamentowicz, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział nauk geograficznych i geologicznych,
256. dr sandra słowińska, instytut geografii i przestrzennego zagospodarowania im. stanisława leszczyckiego pan,
257. dr agnieszka sergiel, instytut ochrony przyrody pan,
258. dr hab. piotr bębas, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
259. dr maciej konopiński, instytut ochrony przyrody pan,
260. prof. nadzw. dr hab. adriana szmidt-jaworska, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
261. mgr katarzyna kurek, instytut ochrony przyrody pan,
262. prof. nadzw. dr hab. elżbieta wilk-woźniak, instytut ochrony przyrody pan,
263. dr hab. joanna galas, instytut ochrony przyrody pan,
264. dr iwona słowińska, uniwersytet łódzki, wydział biologii i ochrony środowiska,
265. dr anna szczuka, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
266. dr alek rachwald, instytut badawczy leśnictwa, zakład ekologii lasu,
267. prof. nadzw. dr hab. robert gwiazda, instytut ochrony przyrody pan,
268. prof. dr hab. andrzej paszewski, instytut biochemii i biofizyki pan,
269. mgr mateusz zięcina, instytut biochemii i biofizyki pan,
270. dr julita korczyńska, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan, pracownia etologii,
271. mgr dariusz sobczyk, instytut środowiska rolniczego i leśnego pan,
272. prof. dr hab. krystyna bienkowska-szewczyk, uniwersytet gdański, miedzyuczelniany wydział biotechnologii, zakład wirusologii molekularnej,
273. mgr tomasz diserens, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
274. mgr inż. jakub boreczek, instytut biochemii i biofizyki pan,
275. mgr aleksandra woltyńska, instytut biochemii i biofizyki pan,
276. prof. dr hab. michał woyciechowski, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii, instytut nauk o środowisku,
277. prof. nadzw. dr hab. elżbieta kraszewska, instytut biochemii i biofizyki pan,
278. mgr milena jankowska, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
279. mgr maciej moczyński, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
280. dr marcelina zimny, uniwersytet gdański, wydział biologii,
281. dr hab. małgorzata jefimow, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
282. dr hab. jan bodziarczyk, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział leśny,
283. inżynier bartłomiej bogusz, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział leśny,
284. mgr agata bury, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
285. dr hab. urszula zielenkiewicz, instytut biochemii i biofizyki pan,
286. , ,
287. mgr kamila karpińska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
288. dr hab. joanna zalewska-gałosz, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
289. prof. dr hab. wiesław bogdanowicz, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
290. prof. nadzw. dr hab. piotr profus, instytut ochrony przyrody pan,
291. dr hab. róża kucharczyk, instytut biochemii i biofizyki pan,
292. mgr małgorzata warszewska-stępień, śląski uniwersytet medyczny w katowicach, wydział farmaceutyczny z oddziałem medycyny laboratoryjnej,
293. mgr aleksandra błażejewska, uniwersytet warszawski, wydział biologii
294. dr hab. anna filbrandt-czaja, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
295. dr hab. agnieszka nobis, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
296. dr hab. maria kościńska-pająk, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
297. mgr inż. michał fecowicz, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
298. dr krzysztof treder, instytut hodowli i aklimatyzacji roślin – państwowy instytut badawczy,
299. dr hab. marzena popielarska-konieczna, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
300. dr hab. wojciech bąba, uniwersytet jagielloński w krakowie,
301. dr edmund kartanas, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
302. dr artur pliszko, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
303. mgr aleksandra mazurkiewicz, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
304. mgr ewa chećko, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, wydział kształtowania środowiska i rolnictwa, katedra leśnictwa i ekologii lasu,
305. dr marek asman, śląski uniwersytet medyczny w katowiacach, wydział farmaceutyczny z oddziałem medycyny laboratoryjnej w sosnowcu,
306. prof. nadzw. dr hab. krzysztof świerkosz, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
307. dr olga pawełczyk, śląski uniwersytet medyczny w katowicach, wydział farmaceutyczny z oddziałem medycyny laboratoryjnej, zakład parazytologii
308. prof. dr hab. wojciech niedbała, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
309. mgr natalia forbot, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
310. mgr klaudia sychta, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
311. mgr katarzyna izdebska, instytut biochemii i biofizyki pan,
312. prof. dr hab. ewa joanna godzińska , instytut biologii doświadczalnej, im. marcelego nenckiego pan,
313. mgr piotr j. chmielewski, uniwersytet warszawski, wydział „artes liberales”,
314. prof. nadzw. dr hab. hanna mazmer, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu,
315. dr dorota grygoruk, instytut badawczy leśnictwa,
316. dr hab. anita cybulska-kłosowicz, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
317. mgr dawid surmik, uniwersytet śląski w katowicach, wydział nauk o ziemi,
318. mgr andżelika haidt, instytut badawczy leśnictwa,
319. dr łukasz kozub, uniwersytet warszawski, wydział biologii, zakład ekologii roślin i ochrony środowiska,
320. dr hab. łukasz kajtoch, instytut systematyki i ewolucji zwierząt polskiej akademii nauk,
321. mgr katarzyna zagłoba, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział filologii polskiej i klasycznej,
322. prof. dr hab. zbigniew dzwonko, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
323. dr magdalena tilszer, uniwersytet warszawski, wydział psychologii,
324. dr hab. raczyńska katarzyna dorota, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu,
325. dr hab. michał rurek, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
326. prof. nadzw. dr hab. roman gula, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
327. mgr paweł hałakuc, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
328. prof. dr hab. barbara tokarska-guzik, uniwersytet śląski w katowicach, wydział biologii i ochrony środowiska,
331. prof. nadzw. dr hab. hanna mamzer, uniwersytet im. adama mickiewicza, zakład socjologii,
330. dr hab. beata biernat, gdański uniwersytet medyczny, wydział nauk o zdrowiu z oddziałem pielęgniarstwa i instytutem medycyny morskiej i tropikalnej,
331. dr hab. adrianna grabizna, uniwersytet zielonogórski,
332. mgr renata śliwińska, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
331. prof. nadzw. dr hab. hanna mamzer, uniwersytet im. adama mickiewicza, zakład socjologii,
334. mgr natalia hałas, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
335. dr hab. damian gruszka, uniwersytet śląski w katowicach, wydział biologii i ochrony środowiska,
336. dr dawid bielewicz, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
337. prof. dr hab. jan kozłowski, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
338. dr natalia niedźwiecka, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
339. dr maria racewicz, gdański uniwersytet medyczny,
340. dr robert maślak, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
341. dr hab. joanna szymanowska-pułka, uniwersytet śląski w katowicach,
342. dr janusz siwek, uniwersytet jagielloński w krakowie,
343. dr dorota zawadzka, uniwersytet łódzki, uniwersytet łódzki instytut nauk leśnych,
344. dr katarzyna marcisz, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział nauk geograficznych i geologicznych,
345. mgr paweł czapiewski, uniwersytet gdański, wydział biologii,
346. dr elżbieta ziółkowska, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
347. dr hab. agata burian, uniwersytet śląski w katowicach,
348. dr maja głowacka, pracownia edukacji żywej,
349. mgr michał adamowicz, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
350. dr wojciech uszko, umeå university, szwecja, department of ecology and environmental science,
351. dr monika wojnar, ośrodek rehabilitacji zwierząt w kątnej,
352. prof. nadzw. dr hab. dariusz wysocki, uniwersytet szczeciński, wydział biologii,
353. jan kotlarz, instytut lotnictwa,
354. mgr tomasz kamiński, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
355. dr agata pietrzyk-kaszyńska, instytut ochrony przyrody pan,
356. dr wojciech różański, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział leśny,
357. dr hab. danuta wojcieszyńska, uniwersytet śląski w katowicach, wydział biologii i ochrony środowiska,
358. mgr marta michalska-sionkowska, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
359. mgr grzegorz cierlik, instytut ochrony przyrody pan,
360. dr mateusz iskrzyński, international institute for applied systems analysis (iiasa), laxenburg, austria, evolution and ecology program,
361. mgr monika wójcik-musiał, uniwersytet kazimierza wielkiego w bydgoszczy, instytut biologii środowiska,
362. dr katarzyna goździk, instytut parazytologii im. witolda stefańskiego pan,
363. mgr aleksandra kornacka, instytut parazytologii im. witolda stefańskiego pan,
364. prof. nadzw. dr hab. elżbieta poręba, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
365. dr katarzyna staszyńska, uniwersytet jagielloński w krakowie, instytut geografii i gospodarki przestrzennej,
366. dr luca pietro casacci, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
367. dr hab. grażyna szarek-łukaszewska, instytut botaniki im. władysława szafera pan,
368. dr maciej grzybek , gdański uniwersytet medyczny, zakład parazytologii tropikalnej,
369. prof. nadzw. dr hab. jakub borkowski, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, wydział kształtowania środowiska i rolnictwa,
370. prof. nadzw. dr hab. agnieszka bednarska, instytut ochrony przyrody pan,
371. dr hab. justyna bień-kalinowska, instytut parazytologii im. witolda stefańskiego pan,
372. mgr michał walesiak, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
373. dr hab. paweł kapusta, instytut botaniki im. władysława szafera pan,
374. dr bartosz frycz, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
375. dr hab. julia durzyńska, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
376. dr bogdan ogrodnik, fundacja „pracownia edukacji żywej”,
377. mgr michał czerwiński, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
378. prof. dr hab. jerzy m. gutowski, instytut badawczy leśnictwa, zakład lasów naturalnych w białowiezy, instytut badawczy leśnictwa, zakład lasów naturalnych w białowieży,
379. prof. dr hab. anna nowicka, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
380. prof. nadzw. dr hab. katarzyna piwocka, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
381. mgr kamil ziarniak, uniwersytet przyrodniczy w poznaniu, wydział medycyny weterynaryjnej i nauk o zwierzętach,
382. mgr martyna pękała, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan, pracownia neurobiologii,
383. mgr shur kucman, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
384. dr agata klejman, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
385. dr hab. krzysztof skowronek, międzynarodowy instytut biologii molekularnej i komórkowej w warszawie,
386. prof. dr hab. wiesława leśniak, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
387. mgr julia masternak, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
388. mgr edyta balcerek, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
389. dr joanna furmankiewicz, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
390. prof. nadzw. dr hab. małgorzata węsierska, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
391. dr hab. anna skupień-jaroszek, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
392. dr aleksandra gliniewicz, narodowy instytut zdrowia publicznego – państwowy zakład higieny,
393. mgr natalia nowak, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
394. dr magdalena frączek, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie,
395. prof. dr hab. zbigniew miszalski, instytut fizjologii roślin pan,
396. prof. nadzw. dr hab. anna stefanowicz, instytut botaniki im. władysława szafera pan,
397. z-ca red. nacz. magazynu pan „academia” katarzyna czarnecka, pan,
398. dr adam malkiewicz, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
399. mgr beata orłowska, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
400. mgr anna rutana , uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
401. lek.wet. maria pasierbińska, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
402. dr katarzyna piątkowska, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
403. dr katarzyna kubiak, instytut lotnictwa, zakład teledetekcji,
404. prof. nadzw. dr hab. monika bakke, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział nauk społecznych,
405. dr anna baud, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
406. dr joanna jędrzejewska-szmek, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan, pracownia neuroinformatyki,
407. mgr ewa przepiórka, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
408. prof. dr hab. bogusław szewczyk, uniwersytet gdański, międzyuczelniany wydział biotechnologii ug-gumed,
409. dr monika wróbel, uniwersytet łódzki, instytut psychologii, wydział nauk o wychowaniu,
410. dr hab. beata szostakowska, gdański uniwersytet medyczny, wydział nauk o zdrowiu,
411. mgr barbara świerczek, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
412. mgr marta wojewódka, instytut nauk geologicznych polskiej akademii nauk,
413. mgr jakub dzik, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
414. mgr marcin sroczyński, uniwersytet warszawski,
415. dr hab. wiesław walankiewicz, uniwersytet przyrodniczo-humanistyczny w siedlcach, wydział przyrodniczy,
416. dr bartosz pirga, bieszczadzki park narodowy,
417. dr adriana magalska, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
418. dr małgorzata malkiewicz, uniwersytet wrocławski, wydział nauk o ziemi i kształtowania środowiska,
419. dr jacek madeja, uniwersytet jagielloński, wydział biologii,
420. mgr karolina drabik, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
421. mgr dominik kanigowski, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
422. dr agnieszka koziołek, uniwersytet medyczny w poznaniu, wydział lekarski,
423. dr jerzy brzywczy, instytut biochemii i biofizyki pan,
424. dr hab. agnieszka dzikowska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
425. dr milena obremska, instytut nauk geologicznych pan,
426. mgr marta buderecka, uniwersytet wrocławski,
427. prof. nadzw. dr hab. sławoj tanaś, uniwersytet łódzki, wydział nauk geograficznych,
428. dr grzegorz piątek, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział leśny,
429. dr hab. iga lewin, uniwersytet śląski w katowicach, wydział biologii i ochrony środowiska,
430. prof. dr hab. andrzej wróbel, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
431. dr anna zielińska, narodowy instytut zdrowia publicznego – państwowy zakład higieny,
432. dr magdalena michalska-kacymirow, uniwersytet warszawski, centrum nauk biologiczno-chemicznych,
433. mgr alicja laska, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
434. mgr joanna boisse, uniwersytet łódzki, wydział biologii i ochrony środowiska,
435. mgr elżbieta brycka, uniwersytet gdański, mwb,
436. dr hab. sebastian tarcz, instytut systematyki i ewolucji zwierząt polskiej akademii nauk,
437. dr bartosz pirgak, bieszczadzki park narodowy,
438. mgr kaja przygonska, instytut biochemii i biofizyki pan,
439. dr hab. wacław tworzydło, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
440. dr hab. barbara poniedziałek, uniwersytet medyczny im. karola marcinkowskiego w poznaniu, wydział nauk o zdrowiu,
441. dr michał stefański, fundacja oficyna 21,
442. dr ewa sitkiewicz, instytut biochemii i biofizyki pan,
443. dr joanna pacholska-bogalska , uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
444. dr hab. urszula guzik, uniwersytet śląski w katowicach, wydział biologii i ochrony środowiska,
445. dr beata czyż, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
446. mgr liwia palus, uniwersytet wrocławski, wydział prawa,
447. mgr aleksandra owczarek, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
448. mgr katarzyna poleszak, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
449. prof. nadzw. dr hab. monika badura, uniwersytet gdański, wydział biologii,
450. mgr anna wyrzykowska, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii, instytut biologii molekularnej i biotechnologii,
451. mgr kornelia nowak wal, uniwersytet pedagogiczny im. komisji edukacji narodowej w krakowie,
452. dr monika bukacińska, uniwersytet kardynała stefana wyszyńskiego w warszawie, wydział filozofii chrześcijańskiej – instytut ekologii i bioetyki,
453. dr sławomir chmielewski, mazowiecki-świętokrzyskie towarzystwo ornitologiczne,
454. mgr weronika szadziñska, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
455. prof. nadzw. dr hab. leszek fryderyk korzeniowski, uniwersytet pedagogiczny im. komisji edukacji narodowej w krakowie,
456. dr dariusz bukaciński, uniwersytet kardynała stefana wyszyńskiego w warszawie, wydział filozofii chrześcijańskiej, instytut ekologii i bioetyki,
457. prof. nadzw. dr hab. marek nowosad, uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie, wydział nauk o ziemi i gospodarki przestrzennej
458. dr joanna pienkowska, uniwersytet gdański,
459. dr ewa julia mierzejewska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
460. dr dariusz bukaciński, uniwersytet kardynała stefana wyszyńskiego w warszawie, wydział filozofii chrześcijańskiej, instytut ekologii i bioetyki,
461. dr paula dobosz, tel aviv university, oncology department,
462. dr marek guzik, uniwersytet pedagogiczny im. komisji edukacji narodowej w krakowie,
463. mgr teresa machnij, uniwersytet jagielloński w krakowie,
464. pracownik inżynieryjno-techniczny judyta konik, instytut środowiska rolniczego i leśnego pan,
465. dr barbara pietrzak, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
466. dr olga sztatelman, instytut biochemii i biofizyki pan,
467. dr piotr mrówka, warszawski uniwersytet medyczny, wydział nauki o zdrowiu,
468. dr marta brewinska-olchowik , instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
469. dr brygida manikowska-ślepowrońska, uniwersytet gdański, wydział biologii,
470. dr hab. aldona uziębło, uniwersytet śląski w katowicach, wydział biologii i ochrony środowiska,
471. mgr martyna predka, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział nauk geograficznych i geologii,
472. prof. dr hab. zbigniew m. bocheński, instytut systematyki i ewolucji zwierząt polskiej akademii nauk,
473. dr agata rudolf, institute of genetics and developmental biology, chinese academy of sciences,
474. mgr marta bielawska, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, widział nauk geograficznych i geologicznych,
475. dr hab. joanna grzyb, uniwersytet wrocławski, wydział biotechnologii,
476. dr wojciech kania, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
477. dr andrzej mikulski, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
478. dr tomasz janiczek, politechnika wrocławska, wydział elektroniki,
479. student filip bodziarczyk, uniwersytet jagielloński w krakowie,
480. dr katarzyna gieczewska, uniwersytet warszawski, wydział biologii
481. dr marcin woch, uniwersytet pedagogiczny im. komisji edukacji narodowej w krakowie, geograficzno-biologiczny,
482. mgr anna płotka, uniwersytet gdański, wydział biologii,
483. mgr natalia szymańska, instytut oceanologii pan,
484. prof. nadzw. dr hab. katarzyna taras, państwowa wyższa szkoła filmowa telewizyjna i teatralna w łodzi,
485. dr joanna pawłowska , instytut oceanologii pan,
486. dr magdalena łącka-wojciechowska, instytut oceanologii pan,
487. mgr agata grzybkowska, akademia wychowania fizycznego i sportu w gdańsku, wydział wychowania fizycznego, zakład biochemii,
488. mgr łukasz birski, instytut nauk geologicznych pan,
489. dr hab. rafał ryguła, instytut farmakologii pan w krakowie,
490. prof. dr hab. małgorzata wągrowska-danilewicz, uniwersytet medyczny w łodzi, wydział nauk o zdrowiu,
491. mgr tomasz chodkiewicz, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
492. dr m, uniwersytet warszawski, wydział geologii,
493. mgr agnieszka g, politechnika gdańska,
494. prof. dr hab. małgorzata wągrowska-danilewicz, uniwersytet medyczny w łodzi, wydział nauk o zdrowiu,
495. dr anna dziewulska, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
496. mgr urszula włodkowska, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
497. mgr ewa kubala, uniwersytet jagielloński w krakowie,
498. mgr dorota sakowicz, uniwersytet gdański, wydział historyczny,
499. dr agnieszka łukomska, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
500. prof. dr hab. ewa pisula, uniwersytet warszawski, wydział psychologii,
501. prof. dr hab. tomasz mikołajczyk, fundacja salmonidae, pracownia ekspertyz i badań ichtiologicznych pebi,
502. mgr artur górecki, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
503. prof. dr hab. mirosława sokołowska-mikołajczyk, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, hodowli i biologii zwierząt,
504. prof. dr hab. janusz limon, oddział gdanski polskiej akademii nauk,
505. mgr jadwiga lorenc-brudecka, uniwersytet jagielloński w krakowie, centrum edukacji przyrodniczej,
506. mgr tomasz figarski, instytut systematyki i ewolucji zwierząt polskiej akademii nauk,
507. mgr magdalena denysenko-bennett, uniwersytet jagielloński w krakowie,
508. dr agata charzyńska, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
509. dr joanna świderska, uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie, wydział ekonomiczny,
510. prof. nadzw. dr hab. marcin woźniak, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział lekarski,
511. dr hab. sabina pierużek-nowak, stowarzyszenie dla natury „wilk”,
512. dr natalia sawka-gądek, instytut systematyki i ewolucji zwierząt polskiej akademii nauk,
513. mgr szymon kostka, polska akademia nuk,
514. mgr karolina nowicka-bauer, instytut genetyki człowieka polskiej akademii nauk,
515. prof. dr hab. joanna rytka, instytut biochemii i biofizyki pan,
516. prof. nadzw. dr hab. piotr gąsiorowski, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział anglistyki,
517. dr hab. malgorzata tokarska, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
518. lic. agnieszka hadała, uniwersytet jagielloński w krakowie, instytut nauk o środowisku,
519. dr dagmara kwolek, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
520. mgr jolanta luźniak, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
521. prof. nadzw. dr hab. zbigniew ciemniewski, państwowa wyższa szkoła zawodowa w nysie,
522. dr grzegorz hebda, uniwersytet opolski, uniwersytet opolski, instytut biologii,
523. dr magdalena kaliszewska, uniwersytet warszawski,
524. prof. dr hab. bozena moskwa, instytut parazytologii im. witolda stefańskiego pan,
525. mgr paulina gach, uniwersytet gdański, międzyuczelniany wydział biotechnologii ug i gumed,
526. dr hab. maria błaszkiewicz, uniwersytet warszawski, wydział neofilologii,
527. dr hab. sławomir ligęza, uniwersytet przyrodniczy w lublinie, instytut gleboznawstwa, inżynierii i kształtowania środowiska, wydział agrobioinżynierii,
528. dr anna karnkowska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
529. dr anna filip, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
530. dr hab. agata weydmann-zwolicka , uniwersytet gdański, wydział oceanografii i geografii,
531. mgr anna hauler, uniwersytet warszawski, wydział biologii
532. dr andrzej szczurek, uniwersytet warszawski, centrum nowych technologii,
533. dr robert wiluś, uniwersytet łódzki, wydział nauk geograficznych,
534. dr hab. katarzyna winiarska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
535. dr łukasz mikołajczyk, instytut ochrony przyrody pan,
536. mgr joanna morończyk, uniwersytet śląski w katowicach,
537. dr bogdan wertz, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział leśny,
538. dr inż. anna zmudzińska, uniwersytet technologiczno-przyrodniczy im. jana i jędrzeja śniadeckich w bydgoszczy, wydział hodowli i biologii zwierząt,
539. mgr wojciech tokarz, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
540. dr agata jarzynka, instytut nauk geologicznych pan,
541. mgr łukasz czarnecki, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologi i ochrony środowiska,
542. dr dominik zalewski, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział matematyk i informatyki,
543. dr dorota strózik, uniwersytet ekonomiczny w poznaniu, wydział ekonomii,
544. dr piotr stolarczyk, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział biotechnologii i ogrodnictwa,
545. dr hab. oskar nowak, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii, instytut antropologii,
546. dr hab. krzysztof leśniewicz, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
547. dr andrzej hellmann, gdański uniwersytet medyczny, wydział lekarski,
548. dr hab. janusz szewczyk, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział leśny,
549. dr agata cieszewska, szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w warszawie, wydział ogrodnictwa, biotechnologii i architektury krajobrazu,
550. prof. nadzw. dr hab. karolina bącela-spychalska, uniwersytet łódzki, wydział biologii i ochrony środowiska,
551. dr tomasz ślebioda, gdański uniwersytet medyczny, wydział lekarski,
552. prof. nadzw. dr hab. jarosław wilczyński, instytut systematyki i ewolucji zwierząt polskiej akademii nauk,
553. mgr leszek sławomir pręcikowski, historyk leśnictwa,
554. dr łukasz posłuszny, uniwersytet wrocławski, instytut socjologii,
555. dr żaneta staszak , politechnika poznańska, wydział inżynierii transportu,
556. dr inż. michał dominik stasiak, uniwersytet ekonomiczny w poznaniu, wydział zarządzania,
557. dr katarzyna bojarska, instytut ochrony przyrody pan,
558. prof. nadzw. dr hab. andrzej wuczyński, instytut ochrony przyrody pan,
559. dr hab. sławomir borek, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
560. dr karolina skonieczna-żydecka, pomorski uniwersytet medyczny w szczecinie, wydział nauk o zdrowiu,
561. mgr elżbieta jaroszewicz, instytut nauk geologicznych pan,
562. prof. dr hab. anna krajewska, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział filologii polskiej i klasycznej,
563. dr karolina skonieczna-żydecka, pomorski uniwersytet medyczny w szczecinie, wydział nauk o zdrowiu,
564. dr anna seweryn , uniwersytet śląski w katowicach, wydział filologiczny,
565. dr hab. anita szwed, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
566. dr lucjan głowacz, instytut mechaniki precyzyjnej we wrocławiu,
567. mgr edward świerk, absolwent wydziału leśnego akademii rolniczej w krakowie, łowczy koła,
568. dr hab. krzysztof pawłowski, szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w warszawie, wydział rolnictwa i biologii,
569. prof. dr hab. ewa krzemińska, instytut systematyki i ewolucji zwierząt polskiej akademii nauk, instytut systematyki i ewolucji zwierząt pan,
570. dr hab. monika ryba-stanisławowska, gdański uniwersytet medyczny, lekarski,
571. dr elżbieta cieplak , uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
572. prof. dr hab. jarosław sławek, gdański uniwersytet medyczny, wydział nauk o zdrowiu,
573. prof. nadzw. dr hab. pawel mozejko, politechnika gdańska, wydział fizyki technicznej i matematyki stosowanej,
574. prof. dr hab. grzegorz węgrzyn, uniwersytet gdański, wydział biologii
575. prof. nadzw. dr hab. władysław polcyn, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu,
576. prof. dr hab. barbara zagdańska, szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w warszawie, wydział rolnictwa i biologii,
577. dr krzysztof dudek, uniwersytet przyrodniczy w poznaniu, wydział medycyny weterynaryjnej i nauk o zwierzętach,
578. dr roksana ulatowska, wyższa szkoła europejska im. ks. józefa tischenra, wydział stosowanych nauk społecznych,
579. prof. dr hab. beata możejko, uniwersytet gdański,
580. prof. dr hab. ryszard chròst, uniwersytet warszawski, centrum nauk biologiczno-chemicznych,
581. dr hab. małgorzata pietrowska-borek , uniwersytet przyrodniczy w poznaniu, wydział rolnictwa i bioinżynierii,
582. inż michał drożak, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział leśny,
583. mgr dominika kania, akademia ignatianum w krakowie, wydział filozoficzny,
584. prof. dr hab. aleksandra skłodowska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
585. inż karolina cybuch, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział leśny,
586. dr hab. anna dembska, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział chemii,
587. mgr joanna bokalska – rajba, instytut botaniki im. władysława szafera pan,
588. dr inż. katarzyna krężałek, instytut technologiczno-przyrodniczy,
589. mgr joanna bokalska – rajba, instytut botaniki im. władysława szafera pan,
590. dr grażyna winiarska, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
591. dr piotr chrościcki, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
592. prof. dr hab. magdalena borsuk-białynicka, instytut paleobiologii im. romana kozłowskiego pan,
593. prof. nadzw. dr hab. robert sucharski, uniwersytet warszawski, wydział „artes liberales” uw,
594. inż michał gumulak, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział leśny,
595. prof. dr hab. piotr jonczyk, instytut biochemii i biofizyki pan,
596. dr hab. aleksandra czerw, warszawski uniwersytet medyczny, wydział nauki o zdrowiu,
597. inż renata lelito, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, geodezja i kartografia,
598. mgr martyna krejmer-rąbalska, uniwersytet gdański, międzyuczelniany wydział biotechnologii,
599. mgr aleksandra tatarata, uniwersytet morski w gdyni,
600. dr anna steliga, uniwersytet rzeszowski, wydział sztuki,
601. dr hab. dorota lachowska-cierlik, uniwersytet jagielloński w krakowie,
602. mgr agnieszka lelito, uniwersytet pedagogiczny im. komisji edukacji narodowej w krakowie,
603. dr wojciech hellwing, centrum fizyki teoretycznej pan,
604. mgr sebastian pilichowski, uniwersytet zielonogórski, wydział nauk biologicznych,
605. dr maciej dowgiel, uniwersytet łódzki, wydział filologiczny,
606. mgr magda wąchalska, uniwersytet gdański,
607. mgr wojciech białoń, akademia górniczo-hutnicza im. stanisława staszica w krakowie,
608. prof. dr hab. jerzy karyłowski, instytut psychologii pan,
609. mgr martyna marcisz, uniwersytet śląski w katowicach,
610. dr witold garbaczewski, muzeum narodowe w poznaniu,
611. mgr anna pilewska, uniwersytet opolski, katedra ochrony powierzchni ziemi,
612. dr łukasz wojtyla, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
613. dr hab. jarosław gzyl, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
614. lic. anita kowalczyk, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
615. licencjat agata dalka, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
616. mgr łukasz gach, politechnika wrocławska,
617. mgr robert sawicki, uniwersytet gdański, wydział biologii,
618. prof. nadzw. dr hab. dorota rancew-sikora, uniwersytet gdański, wydział nauk społecznych,
619. mgr paulina małecka , uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu,
620. mgr patrycja dzianok, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
621. mgr dariusz wierzański, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział historyczny,
622. dr michał nowak, gospodarstwo rybackie mazanów,
623. prof. dr hab. maria włodarska-kowalczuk, instytut oceanologii pan,
624. prof. dr hab. andrzej frydrychowski, gdański uniwersytet medyczny,
625. prof. nadzw. dr hab. piotr kowalczuk, instytut oceanologii pan,
626. dr ita noemi robakiewicz, akademia ekonomiczno-humanistyczna w warszawie, wydział psychologii,
627. dr aleksandra naczk, uniwersytet gdański, wydział biologii,
628. dr monika zakrzewska-płaczek, uniwersytet warszawski, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
629. dr łukasz chrobok, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
630. dr hab. ewa durska, uniwersytet warszawski, wydział geologii,
631. mgr ewa wachowiak-świtała, uniwersytet kazimierza wielkiego w bydgoszczy, wydział nauk przyrodniczych,
632. lic. ada błaszczyk, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
633. mgr marta szurlej, instytut biologii ssaków polskiej akademii nauk,
634. dr anna piliszek, instytut genetyki i hodowli zwierząt pan,
635. student ewa minkowska, gdański uniwersytet medyczny, wydział lekarski,
636. dr magdalena marszalek, ecole polytechnique federale de lausanne,
637. mgr konrad bidziński, uniwersytet gdański, katedra ekologii i zoologii kręgowców, wydział biologii,
638. prof. nadzw. dr hab. marcin chodak, akademia górniczo-hutnicza im. stanisława staszica w krakowie, wydział geodezji górniczej i inżynierii środowiska,
639. dr izabela sierocka, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
640. mgr katarzyna burda, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
641. dr monika dimos-zych, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
642. prof. dr hab. agnieszka mostowska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
643. dr agata zauszkiewicz-pawlak, gdański uniwersytet medyczny, wydział lekarski,
644. dr lech poprawski, uniwersytet wrocławski, wydział nauk o ziemi i kształtowania środowiska,
645. dr hab. iwona głażewska, uniwersytet gdański, wydział biologii,
646. prof. dr hab. joanna mąkol, uniwersytet przyrodniczy we wrocławiu,
647. prof. nadzw. dr hab. zbigniew rymarski, politechnika śląska (gliwice), wydział automatyki elektroniki i informatyki,
648. mgr małgorzata rogala, instytut biochemii i biofizyki pan,
649. dr michał bogdziewicz, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
650. prof. dr hab. lech wojtczak, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
651. dr hab. ziemowit kosiński, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
652. dr ewa krawczyk, georgetown university,
653. dr inż. katarzyna okręglicka, warszawski uniwersytet medyczny,
654. dr rafał archacki, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
655. dr hab. anna ajduk , uniwersytet warszawski, wydział biologii,
656. dr hab. jakub drożak, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
657. prof. nadzw. dr hab. łukasz kosiński, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział matematyki i informatyki,
658. dr anna urbisz, uniwersytet śląski w katowicach, wydział biologii i ochrony środowiska,
659. prof. dr hab. iwona szarejko, uniwersytet śląski w katowicach, wydział biologii i ochrony środowiska,
660. dr rusłan sałamatin, warszawski uniwersytet medyczny, katedra biologii ogólnej i parazytologii,
661. dr paweł pasieka, szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w warszawie, wns,
662. dr hab. anna wolińska, uniwersytet warszawski, wfis,
663. dr joanna stępień, uniwersytet gdański, wydział oceanografii i geografii,
664. dr hab. konrad hałupka, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
665. prof. nadzw. dr hab. michał grabowski, uniwersytet łódzki, wydział biologii i ochrony środowiska,
666. mgr marta maj, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział filozoficzny,
667. prof. nadzw. dr hab. katarzyna piórkowska, uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu, wydział zarządzania, informatyki i finansów,
668. prof. dr hab. maciej stasiak, politechnika poznańska, wydział elektroniki i telekomunikacji,
669. dr mateusz majda, mpipz,
670. dr grzegorz mikusinski, swedish university of agricultural sciences, uppsala, szwecja, faculty of forest sciences,
671. prof. nadzw. dr hab. aneta sitek, uniwersytet łódzki, wydział biologii i ochrony środowiska,
672. dr tomasz woźniak, university of melbourne, department of economics,
673. prof. nadzw. dr hab. łukasz stępień, instytut genetyki roślin pan, zakład genetyki patogenów i odporności roślin,
674. mgr anna kocoń, uniwersytet pedagogiczny im. komisji edukacji, narodowej w krakowie, wydział geograficzno-biologiczny,
675. dr mateusz strzelecki, uniwersytet wrocławski,
676. dr justyna jarczak , uniwersytet łódzki,
677. mgr magdalena małysa-paśko, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie,
678. prof. nadzw. dr hab. monika normant-saremba, uniwersytet gdański, wydzial oceanografii i geografii,
679. dr krystyna słodczyk, opolski alarm smogowy,
680. dr alexander saveljev, russian research institute of game management and fur farming,
681. mgr agnieszka kujawa, instytut oceanologii pan, pracownia paleoceanografii,
682. dr joanna nieczuja-dwojacka, uniwersytet kardynała stefana wyszyńskiego w warszawie,
683. dr milosz mazur, uniwersytet opolski, instytut biologii,
684. dr dorota katarzyńska-banasik, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział hodowli i biologii zwierząt,
685. dr hab. maria barbacka, instytut botaniki im. władysława szafera pan,
686. dr hab. aleksander masny, narodowy instytut zdrowia publicznego – państwowy zakład higieny,
687. dr ryszard auksztulewicz, city university of hong kong, department of biomedical sciences,
688. mgr beata chruścińska, uniwersytet kardynała stefana wyszyńskiego w warszawie,
689. prof. nadzw. dr hab. wojciech pęczuła, uniwersytet przyrodniczy w lublinie, wydział biologii, nauk o zwierzętach i biogospodarki,
690. dr hab. agnieszka babczyńska, uniwersytet śląski w katowicach, wydział biologii i ochrony środowiska,
691. dr małgorzata bujoczek, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział leśny,
692. mgr magdalena kania, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
693. dr natalia starzyk, instytut systematyki i ewolucji zwierząt polskiej akademii nauk, zakład zoologii bezkręgowców,
694. dr mirosław stepaniuk, stowarzyszenie dziedzictwo podlasia,
695. dr iwona gottfried, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
696. dr leszek bujoczek, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział leśny,
697. mgr katarzyna voelkel, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
698. mgr jolanta węgiel, uniwersytet przyrodniczy w poznaniu, wydział leśny,
699. mgr justyna paleczny, uniwersytet medyczny im. piastów śląskich we wrocławiu, wydział farmaceutyczny z odziałem analityki medycznej,
700. dr inż tomasz knioła, klub przyrodników,
701. prof. dr hab. anna maeyańska-nadachowska, instytut systematyki i ewolucji zwierząt polskiej akademii nauk,
702. mgr aleksandra kotowska, uniwersytet kardynała stefana wyszyńskiego w warszawie,
703. student monika żurawska , politechnika warszawska, wydział samochodów i maszyn roboczych,
704. dr piotr wasąg, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
705. dr agata stadnicka-futoma, uniwersytet rzeszowski, wydział biologiczno-rolniczy,
706. mgr agnieszka siejka, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
707. dr hab. monika ryba-stanisławowska, gdański uniwersytet medyczny,
708. prof. dr hab. aleksander demiaszkiewicz, instytut parazytologii im. witolda stefańskiego pan,
709. dr katarzyna szafranowska, uniwersytet warszawski, wydział „artes liberales”,
710. mgr kamil ziaja, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
711. dr hab. dorota konopka-postupolska, instytut biochemii i biofizyki pan,
712. mgr anna czarnota, uniwersytet gdański, międzyuczelniany wydział biotechnologii,
713. prof. dr hab. janusz nowacki, uniwersytet przyrodniczy w poznaniu, wydział ogrodnictwa i architektury krajobrazu,
714. prof. dr hab. elżbieta warchałowska-śliwa, instytut systematyki i ewolucji zwierząt polskiej akademii nauk,
715. prof. nadzw. dr hab. mariusz jasiński, instytut maszyn przepływowych pan,
716. dr sylwia łopuch, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie,
717. dr jacek postupolski, narodowy instytut zdrowia publicznego – państwowy zakład higieny,
718. dr remigiusz pielech, uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział leśny,
719. dr joanna skopińska-wiśniewska, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział chemii,
720. dr małgorzata nawrot, uniwersytet śląski w katowicach, wydział biologii i ochrony środowiska,
721. mgr filip jarzombkowski, instytut technologiczno=przyrodniczy,
722. mgr barbara ćwikowska, bieszczadzki park narodowy,
723. prof. dr hab. piotr zieliński, uniwersytet łódzki, wydział biologii i ochrony środowiska,
724. mgr inż. joanna kosiba, instytut ochrony przyrody pan,
725. prof. dr hab. tadeusz stawarczyk, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
726. mgr krystyna bińko, instytut biochemii i biofizyki pan,
727. student kamila malinowska, politechnika łódzka, wydział inżynierii procesowej i ochrony srodowiska,
728. mgr karolina zimmer, uniwersytet gdański, międzyuczelniany wydział biotechnologii,
729. dr małgorzata jaźwa, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
730. dr dominika chmolowska, instytut systematyki i ewolucji zwierząt pan
731. mgr iwa kołodziejska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
732. dr maria kossowska, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
733. prof. dr hab. piotr lass, gdański uniwersytet medyczny, wydział nauk o zdrowiu,
734. dr joanna trela, uniwersytet śląski w katowicach, wydział biologii i ochrony środowiska, katedra zoologii,
735. dr hab. izabela poprawa, uniwersytet śląski w katowicach, wydział biologii i ochrony środowiska,
736. dr łukasz junkiert, uniwersytet śląski w katowicach,
737. mgr magdalena zawadzka, bieszczadzki park narodowy,
738. dr emilia jankowska, instytut oceanologii pan,
739. mgr dagmara wójcik, uniwersytet ekonomiczny w katowicach, wydział zarządzania,
740. mgr jerzy szafranowski, uniwersytet warszawski, wydział historyczny,
741. dr anna wysocka, uniwersytet gdański, wydział biologii,
742. mgr lucyna wojas, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
743. mgr katarzyna janas, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
744. dr mateusz hohol, uniwersytet jagielloński w krakowie, centrum kopernika badań interdyscyplinarnych,
745. mgr liliana ciszewska, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wydział biologii,
746. prof. dr hab. piotr dawidowicz, uniwersytet warszawski,
747. dr hanna panagiotopoulou-stawnicka, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie, pracownia technik molekularnych i biometrycznych,
748. mgr magdalena kruszyna, uniwersytet warszawski, wydział geologii,
749. prof. nadzw. dr hab. anna bębenek, instytut biochemii i biofizyki pan,
750. mgr magdalena sladek , uniwersytet przyrodniczo-humanistyczny w siedlcach,
751. dr hab. anna filipowicz, uniwersytet gdański, instytut filologii polskiej,
752. mgr julia wyszkowska, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
753. dr honorata czapinska, międzynarodowy instytut biologii molekularnej i komórkowej w warszawie,
754. dr agnieszka strzelczak, zachodniopomorski uniwersytet technologiczny w szczecinie, wydział nauk o żywności i rybactwa,
755. mgr sławomir spyra, uniwersytet ekonomiczny w krakowie,
756. dr hab. aneta książek, uniwersytet w białymstoku,
757. dr hab. łukasz binkowski, uniwersytet pedagogiczny im. komisji edukacji narodowej w krakowie, wydział geograficzno-biologiczny,
758. dr hab. anna rożen, uniwersytet jagielloński w krakowie,
759. mgr agata żmuda, instytut systematyki i ewolucji zwierząt polskiej akademii nauk,
760. dr rafał piprek, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
761. dr rafał ruta, uniwersytet wrocławski, wydział nauk biologicznych,
762. dr sławomir zieliński, na marginesie nauki,
763. dr anna trzemecka, uniwersytet warszawski,
764. dr gema trigos, muzeum i instytut zoologii pan w warszawie,
765. dr magdalena broda, uniwersytet przyrodniczy w poznaniu, wydział technologii drewna,
766. dr wojciech lewandowski, uniwersytet warszawski,
767. mgr maria nowicka, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
768. dr hab. jarosław kobak, uniwersytet mikołaja kopernika w toruniu, wydział biologii i ochrony środowiska,
769. dr hanna smoleńska, politechnika gdańska, wydział mechaniczny,
770. dr hab. krystyna żuwała, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
771. dr krzysztof skonieczny, uniwersytet warszawski, wydział „artes liberales”,
772. mgr marta pis, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
773. mgr irene di lecce, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
774. mgr magdalena jąkalska, uniwersytet gdański, wydział biologii,
775. mgr joanna króliczak, uniwersytet przyrodniczy w poznaniu, wydział rolnictwa i bioinżynierii,
776. prof. nadzw. dr hab. waldemar kwaśny, politechnika śląska (gliwice),
777. licencjat anna chylińska, uniwersytet jagielloński w krakowie,
778. dr dagny krauze-gryz, szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w warszawie, wydział leśny,
779. prof. dr hab. janusz strużyna , uniwersytet ekonomiczny w krakowie,
780. dr regina lenart-gansiniec, uniwersytet jagielloński w krakowie,
781. dr patrycja klimas, uniwersytet ekonomiczny w katowicach,
782. dr piotr gierszewski, instytut geografii i przestrzennego zagospodarowania im. stanisława leszczyckiego pan,
783. dr monika ostaszewska-bugajska, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
784. mgr marta karaś, uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu,
785. prof. nadzw. dr hab. jacek kubiak, cnrs, francja i wihe, warszawa,
786. mgr adam szary, bieszczadzki park narodowy,
787. mgr marcincybuch, uniwersytet jagielloński w krakowie,
788. mgr sylwia kosowska, uniwersytet ekonomiczny w krakowie, wydział towaroznawstwa,
789. mgr maciej rojek, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
790. mgr jakub kowalik, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, wydział biologii i biotechnologii,
791. dr anna rozwadowska, instytut oceanologii pan,
792. dr tomasz łaciak, uniwersytet pedagogiczny im. komisji edukacji narodowej w krakowie, instytut biologii,
793. mgr ewa orlikowska, swedish university of agricultural sciences, uppsala, szwecja, faculty of forest sciences,
794. mgr borys szumański, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu, wfpik,
795. dr marta labocha-derkowska, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
796. mgr natalia szabla, uniwersytet jagielloński w krakowie,
797. dr marek żurczak, szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w warszawie, wydział ogrodnictwa, biotechnologii i architektury krajobrazu,
798. dr maria wojewódzka, instytut chemii i techniki jądrowej,
799. prof. dr hab. zdzisława piątek, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydz. filozofi i socjologii,
800. dr katarzyna szmyd, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biochemii, biofizyki i biotechnologii,
801. prof. dr hab. anna lankoff, uniwersytet jana kochanowskiego w kielcach,
802. mgr ilona cybuch, uniwersytet pedagogiczny im. komisji edukacji narodowej w krakowie,
803. prof. nadzw. dr hab. michał myśliński, instytut sztuki pan,
804. mgr daria świszczorowska, asp wrocław,
805. dr katarzyna gacek-bogucka, instytut hodowli i aklimatyzacji roślin państwowy instytut badawczy,
806. prof. dr hab. marcin kruszewski, instytut medycynyh wsi w lublinie,
807. dr zofia madeja, uniwersytet przyrodniczy w poznaniu, wydział medycyny weterynaryjnej i nauk o zwierzętach,
808. dr hab. tomasz postawa, instytut systematyki i ewolucji zwierząt polskiej akademii nauk,
809. prof. dr hab. wojciech witaliński, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział biologii,
810. dr barbara krystyna stępień, max planck institute of molecular cell biology and genetics w dreźnie,
811. dr barbara górska, instytut oceanologii pan,
812. dr hab. katarzyna chwedorzewsja, szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w warszawie, wydział rolnictwa i biologii,
813. prof. dr hab. ryszard laskowski, uniwersytet jagielloński w krakowie,
814. dr mateusz ciechanowski, uniwersytet gdański, wydział biologii, katedra ekologii i zoologii kręgowców,
815. dr hab. january weiner 3., max planck institute for infection biology, berlin, department of immunology,
816. dr joanna śliwiak, instytut chemii bioorganicznej pan w poznaniu,
817. dr hab. piotr rzymski, uniwersytet medyczny im. karola marcinkowskiego w poznaniu, wydział nauk o zdrowiu,
818. prof. dr hab. andrzej bereszyński, uniwersytet przyrodniczy w poznaniu, instytu zoologii,
819. mgr jakub baran , uniwersytet rolniczy im. hugona kołłątaja w krakowie, wydział leśny,
820. dr bartłomiej augustynek, uniwersytet w bernie,
821. prof. dr hab. maria a. ciemerych-litwinienko, uniwersytet warszawski, wydział biologii,
822. mgr ewa janowska, uniwersytet łódzki, wydział biologii i ochrony środowiska,
823. dr thurston c hicks, uniwersytet warszawski, wydzial „artes liberales”,
824. prof. nadzw. dr hab. marek więckowski, instytut geografii i przestrzennego zagospodarowania im. stanisława leszczyckiego pan,
825. dr hab. ewa kublik, instytut biologii doświadczalnej im. marcelego nenckiego pan,
826. dr urszula wilczek, ślaska akademia medyczna,

827. prof. dr hab. grzegorz gabryś, uniwersytet zielonogórski, wydział nauk biologicznych,
828. mgr maciej bonk, instytut ochrony przyrody pan,
829. prof. dr hab. beata gabryś, uniwersytet zielonogórski, wydział nauk biologicznych,
830. dr natalia pitala, obecnie brak, ostatnia afiliacja: uniwersytet w jyväskylä, department of biological and environmental science,
831. mgr iga dalidowska, instytut medycyny doświadczalnej i klinicznej pan,
832. dr hab. tomasz ciesielczuk, uniwersytet opolski, przyrodniczo-techniczny,
833. dr hab. katarzyna piotrowicz, uniwersytet jagielloński w krakowie, wydział geografii i geologii, instytut geografii i gospodarki przestrzennej.