skreślone

skreślone: masz twarz, masz cel
masz twarz jesteś celem

zadziera spódnice, wlepia się w okna

wykrada słowom blask


lamentom ciepło